CON­TACT

Spi­ta­lul Jude­tean de Urgen­ta Bis­tri­ta

B-dul Gene­ral Gri­go­re Balan, nr.43, Cod 420094, Bis­tri­ta, Jud. Bis­tri­ta-Nasa­ud.

 separator

 

Secre­ta­ri­at Direc­tiu­ne:         Cen­tra­la Spi­tal:              Sedi­ul admi­nis­tra­tiv:

 Tel/​fax: 0263 231 404          Tel: 0263 214 390/1         Tel: 0263 231 108 

 separator

       Pro­gra­mari tele­fo­ni­ce Inter­nari Spi­tal :                                  Tel: 0263 214 390/1    

Pro­gra­mari tele­fo­ni­ce Ambu­la­to­riu inte­grat — ADULTI:   Tel: 0263 239 048 

 Pro­gra­mari tele­fo­ni­ce Ambu­la­to­riu inte­grat — COPII:       Tel: 0735 401 659 

separator

Pur­ta­tor de cuvant — Dr. Mas­tan Miha­e­la-Vera — Medic Pri­mar M.F.:
Tel: 0744 658 146

 separator

E-mail: spital.​bistrita@​gmail.​com

         spital.oficiu@gmail.com

separator

CLI­CK pen­tru a vizu­a­li­za MODA­LI­TA­TE ACCES SPI­TAL

separator

Loca­tie pe har­ta:


Vizu­a­li­za­re har­ta mari­ta

DATA
INSTI­TU­TII PAR­TE­NE­RE
Feed-Back Pacient
Feed-Back Pacient