Get Adobe Flash player

Hristos a inviat!

Hris­tos a inviat!

*Invi­e­rea Dom­nu­lui Iisus Hris­tos sa aduca celor incer­cati de boala, neca­zuri si sufe­rinte multa spe­ranta, putere, rab­dare si ali­nare in nevo­ile lor.
 Invi­e­rea a biruit moar­tea si de aceea incer­ca­rile care ne cople­sesc pot fi biru­ite prin cre­dinta in Dom­nul Iisus Hris­tos prin Harul Sfin­ti­tor si Matu­i­tor, prin fapta buna a celor care sunt ala­turi de oame­nii incer­cati de suferinte.

Spi­ta­lul Jude­tean de Urgenta Bis­trita ureaza tutu­ror pacien­ti­lor, apar­ti­na­to­ri­lor, per­so­na­lu­lui Spi­ta­lu­lui si tutu­ror ceta­te­ni­lor Jude­tu­lui Bistrita-​​Nasaud, SAR­BA­TORI FERICITE!!!!

HRIS­TOS A ÎNVIAT!

*

*

*

*

*

*

Al XIV - lea Seminar Ortodox de Medicina si Teologie 2015

Al XIV — lea Semi­nar Orto­dox de Medi­cina si Teo­lo­gie 2015

*

*

*

*

DATA